Oszczędność energii i zmniejszenie ilości odpadów

Po co używać dziewiczego poliestru, skoro można użyć poliestru z recyklingu? Nasz poliester z recyklingu pochodzi z plastikowych butelek PET, nienadających się do użytku tkanin drugiej jakości i ścinków tkanin. Używając tkanin już znajdujących się w obiegu, ograniczamy zużycie surowców, zwłaszcza tych, które pochodzą ze źródeł nieodnawialnych. Ma to efekt domina: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Wybrane produkty wykonane z poliestru z recyklingu